AB Büyükelçisine “Malatya Vesikasını” Anlattı

Vali Aydın Baruş, kendisini ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt’a Valilik binasındaki 3 dilde yazılı “Malatya Vesikasını” anlattı.

AB Büyükelçisine “Malatya Vesikasını” Anlattı

Malatya Yeni Ses

Vali Aydın Baruş, kendisini ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt’a Valilik binasındaki 3 dilde yazılı “Malatya Vesikasını” anlattı.

 

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut beraberindeki heyetle birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

 

Misafirini  Valilik girişinde karşılayan  Vali Aydın Baruş,  aslı Hekimhan’daki Taşhan’da bulunana, üzerinde “Malatya Vesikası” yazan Arapça, Süryanice ve Ermenice ifadelerin Türkçe tercümeleri bulunan 800 yılık kitabe hakkında Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt’a bilgi verdi.

 

 

-Kitabe’de neler yazıyor?

 

Malatya Valiliği girişine “Malatya Vesikası” olarak konan kitabenin üzerindeki Arapça, Süryanice ve Ermenice ifadelerin Türkçe tercümeleri ise şu şekilde:

 

Arapça:

 

“Şu Günlerde bu Büyük  Devlet,  büyük Merhamet Sahibi, Muzaffer,Kalabalık Orduların En Büyük  Maliki, Sultanların Saltanatına Gidiş  Yollarının sahibi Alim  Surur’a Aittir… O Aziz, Vali, Dünya ve Dinin Şerefi ve İslam Diniyle Müslümanların Kurtarıcısıdır.

Krallarla Büyük Selçuklu Sultanlarının Tacı Musa’nın Oğlu Nikal’in Oğlu Kılıçarslan’ın Oğlu  Keyhusrev’in Oğlu Allah’ın Aziz Edesi Ebu’l-fetih Berkaver Buhayır İmaretinin Sahibidir.

O, Ayıplarından Kurtulsun Diye Allah Teala’nın Rahmetine Muhtac İlhan El-mübarek Ebu’l-hasan’ın  Oğlu’dur. … karalar Beşikler Olarak Devam Ettiği Müddetçe Denizlerin Sahip Olduklarının Emiridir.

Bu İmaret Hicri: 615 / Miladi:  1218 Tarihinde İmar Edilmiştir.”

 

Süryanice:

“Bu han, 1651 yılının ekim ayında, Malatyalı Tabip ve Arhıdyakon Asuselam eliyle tamamlanmıştır.

Abuselam, tabih ve arhıdyakon Abdulhasan’ın oğludur. Mübarek olan oğlu Abulhasan’ın korunması için inşa etmiştir. Ölülerin kefareti adına, Bunları okuyan onlar için namaz kılsın.”

 

Ermenice:

“Krisdos adına takdis edilen evlat anısı için ve  onun istirahate girmesi için Ermeni Takvimine göre 1198 yılının  üçüncü ebedi istirahatgah evi inşa edildi.

Yerin ve göğün Tanrısı, başhekim Buselem’in büyük oğlu Melden’li Süryani Hekim Bulhan’a yardımcı olsun.”

 

Valilikteki kitabenin Türkçe tercüme tablosuna, “800 Yıl Önce Anadolu Topraklarına Armağan Edilen bu Kitabe İle Barış İçinde, Birlikte Yaşama Umdesi İlan Edilmiş Olmaktadır.” ifadeleri kaydedildi.

www.malatyayenises.com