SON DAKİKA

Ve... Deprem Yolsuzluk Dosyası Savcılık Yolunda

Ve... Deprem Yolsuzluk Dosyası Savcılık Yolunda
A- A+

Malatya'da da can ve mal kaybına yol açan Elâzığ- Sivrice merkezli 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilendikleri gerekçesiyle, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Malatya Valiliği YİKOB tarafından yıkım listesine alınan, ancak usulsüz ve ihalesiz şekilde yıkılmak istenince dava ve soruşturma konusu yapılan okulların yıkımındaki usulsüzlükler ile sivillere ait binaların yıkımında ortaya çıkan usulsüzlük, rüşvet verme-alma iddiaları üzerine, idari yargıda yürütülen mahkeme süreci tamamlandı.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nde (BİM) görülen davada, mahkeme, dosyanın Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürlüğü ve Malatya Valiliği YİKOB yetkilileri ve bazı siyasilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen ve kendisini ‘gazeteci-yazar’ olarak tanıtan A.T.G., vasıtasıyla, deprem sonrası hakkında yıkım kararı verilen okul yıkımları ile sivil vatandaşlara ait binaların yıkımlarında usulsüzlük yapıldığı, rüşvet verme ve alma iddiaları üzerine başlatılan idari soruşturmalar tamamlandı.

12 memura soruşturma izni, 23 memura disiplin cezası talep edilmişti  

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Malatya Valiliği YİKOB’daki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan Disiplin Soruşturması Raporunda,  Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli 23 personel hakkında ayrı ayrı kurum amirlerince disiplin cezası verilmesi istenmişti.

Disiplin Soruşturması Raporunda, “Yatırım İzleme Müdür Vekili F. O., hakkında üç kez, Yatırım İzleme Müdür Vekili N. S., İdari ve Mali İşler Müdürü S. D., Jeoloji Mühendisi K. A., C. T., memurlar F.Ç., E. D., T. K., G. G. Y., Şef A. Y., K. B., A. A., C. B. hakkında disiplin cezası verilmesi teklif edilerek, disiplin amirince değerlendirilmesi talep edilmişti.

Disiplin Soruşturması Raporunda Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı M. S., İl Müdür Yardımcısı G. İ. A., B.B., C. S., M. H., H. G., Ş. Ş., K. A., Y. A. ve H.K. Ş. hakkında disiplin cezası verilmesi teklif edilerek, disiplin amirince değerlendirilmesi kaydedilmişti.

Malatya Valisi Aydın Baruş imzası ile 1’i il müdürü toplam 12 kişi hakkında soruşturma izni verilmişti.

Vali Aydın Baruş imzasıyla söz konusu bu soruşturma kapsamında görevden alınan daha sonra Karaman’a atanan Malatya Eski Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O.,, Yatırım İzleme eski müdür vekili N.S., ile ihale komisyon üyeleri Çevre ve Şehircilik eski il müdür yardımcısı vekili M.S., Çevre ve Şehircilik eski il müdür yardımcısı vekili İ.A., Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli şef A.Y., İnşaat Mühendisi C.S., Makine Mühendisi H.K.Ş., Elektrik Mühendisi Ş.Ş., Elektrik Teknikeri Y.A., İnşaat teknikeri H.G., Makine teknikeri K.A., Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında memurlar G.G.Y. ve E.D. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmişti.

İdari Yargı süreci tamamlandı, dosya Adli Yargı işlemleri için Başsavcılığa gönderiliyor.

Haklarında soruşturma izni verilen şüpheliler ile disiplin cezası verilmesi talep edilenlerin, kararın kaldırılması için İdare Mahkemesine yaptıkları başvuru süreci, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi’nin kararı ile sona erdi.

Kararda, dosyanın işlem yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmesine karar verildi.

Güncel durumda Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdür vekili olarak görev yapan, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski il müdürü Fikret O. ile birlikte, ihale süreçlerinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  ile Malatya Valiliği YİKOB’da görev yapan M.S., G.İ.A., N.S., H.G., M.H., B.B., C.S., H.K.Ş., Y.A., Ş.Ş., K.A., S.D., A.Y., C.T., K.A., T.K., G.G.Y., F.Ç., K.B., A.A. ve C.B.’nın yaptıkları itiraz üzerine  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi nihai kararını verdi.

Kararda şöyle denildi:

“Ön inceleme dosyasında yer alan bilgi ve belgeler, muterizler hakkında soruşturma izni verilen eylemlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılması gerekli kılacak nitelik ve yeterlilikte olup, karara itirazlara konu soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmında yöntem ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan İTİRAZLARIN REDDİNE, dosyanın 4483 sayılı Yasanın 11. Maddesi hükmü uyarınca işlem yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek ve karar ilgililere tebliğ edilmek üzere Malatya Valiliğine gönderilmesin, 3 Ocak 2022 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.”

Karar Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi’nin Kararı, 31 Ocak 2022 tarihli yazı ile Malatya Valiliği’ne gönderildi.

Bölge İdare Mahkemesi Kararındaki suçlamalar ve iddialar  

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesindeki kesin olarak karara bağlanan dosyada yer alan iddiaların özeti şu şekilde yer aldı;

İddia 1: “2020 yılında YİKOB (Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından yapılan 38 adet ihalenin 4734 sayılı kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre ilana çıkılmaksızın pazarlık usulüyle yapıldığı, Malatya’da ihalelere katılım yeterliliği bulunan firmalara davetiye gönderilmeden diğer illerdeki firmalara davetiye gönderildiği, bu ihalelere 5-6 firmanın davet edildiği, bu işlerin çoğunluğunun Elazığlı firmalara verildiği, bu ihalelerde tenzilat oranlarının düşük olduğu ve ihale bedellerinin yaklaşık  maliyet bedeline yakın olduğu…”

İddia 2: “Aziz K. veya K. Taahhüt İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdünde bulunan 2017/496760 İKN’li Göztepe Halk Sağlığı Laboratuvarı, 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu Yapım İşi, 2020/2294453 İKN’li Arapgir Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşi, 2020/279969 İKN’li Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İ.Ö. Deprem Güçlendirme İşi, 2020/288874 İKN’li Darende Yenice Sağlık Evi ve Lojman Yapım İşi ve 2020/292000 İKN’li Darende Irmaklı Sağlık Evi ve Lojman Yapım İşlerinde, Aziz K.’nın hemşerisi olan İnşaat Mühendisi C.S.’nin görevlendirilerek zafiyet oluşturulduğu ve kamunun zarara uğratıldığı…”

“İl Milli Eğitim Müdürü Ali T. ve YİKOB Yatırım İzleme eski Müdür Vekili ‘(Çevre ve Şehircilik İl Müdürü) Fikret O.’ın bu işten menfaat elde ettiği...”

İddia 3: “Hekimhan Anadolu Lisesi deprem güçlendirme işinde, bu işin 11/10/2020 tarihinde bitmesi gerektiği halde devam ettiği, ancak işin bitmiş gibi gösterilip geçici kabulünün yapıldığı, böylece edimin ifasına fesat karıştırıldığı, bu ihaleyi alan firma sahiplerinin Bingöllü ve İl Milli Eğitim Müdürünün hemşerisi olduğu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve YİKOB Yatırım İzleme eski müdür Vekili ‘(Çevre ve Şehircilik İl Müdürü) Fikret O.'nun bu işten menfaat elde ettiği…”

İddia 4: “Deprem nedeniyle hasar gören okulların yıkılması için 2020 yılında yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetlerin düşük belirlendiği, davetiye usulü ile yapılan ihalelerde benzer işlere oranla ihalelerin düşük fiyatlara verilerek kamu zararına sebebiyet verildiği, ayrıca Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ihale kapsamında olmamasına rağmen, okul ihata duvarının korkuluk demirlerinin yüklenici tarafından alınarak kamunun zarara uğratıldığı…”

İddia 5: “Battalgazi Kazım Karabekir İlkokulu, Yeşilyurt Konak Anadolu Lisesi ve Akçadağ Kepez Çok Programlı Anadolu Lisesine ilişkin yıkım işlerinin ihalesiz olarak Ahmet Turan G. adlı kişiye verildiği ve bu kişi tarafından bahse konu okulların yıkılarak satıldığı, ayrıca bu kişiye ya da bu kişi tarafından belirlenen firmalara veya kişilere (Hacı Bayram A., Bayram Ö. ve Murat A.) doğrudan temin yöntemiyle 15’e yakın binanın yıkım işinin verildiği, …”

İŞTE SORUŞTURMA RAPORUNDAKİ YOLSUZLUK DETAYLARI…

Bu arada, Vali Aydın Baruş imzasını taşıyan “soruşturma izni” raporunda yasal anlamda “organize suç” olarak adlandırılan çok ilginç detaylar ve usulsüzlükler zinciri ortaya çıkmış ve şu iddialar yer almıştı.

-Topsöğüt Karşıyaka İlk ve Ortaokulu Güçlendirme ihalesi ile Battalgazi Özel İdare İlkokulu Güçlendirme ihalesi haricindeki 36 ihale de tenzilat oranlarının çok düşük olduğu, bu nedenle kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmadığı ve idarenin maddi açıdan büyük bir külfete sokulduğu, ayrıca söz konusu ihaleleri alan firmalara çok düşük tenzilat oranlarıyla ihale verilerek haksız menfaat sağlandığı, F.O.’nun harcama yetkilisi olarak söz konusu ihalelere davet edilen firmaların belirlenmesinde gerekli ve yeterli özeni göstermediği ve ihale Komisyonlarının kararlarını onaylayarak düşük tenzilat oranlarının oluşmasına,  kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmamasına, idarenin maddi açıdan büyük bir külfete sokulmasına ve ihaleleri alan firmalara haksız menfaat verdiği anlaşıldığından, bu konularla ilgili olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli Yatırım İzleme eski müdür vekili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.”

-“2020 yılı içinde pazarlık usulüyle yapılan ihalelere 50 firmanın davet edildiği, bu firmaların 31’inin Malatya’da kayıtlı olduğu, ihalelere 3-9 firmanın katıldığı, bununla birlikte Aziz K. 28 defa, Abdulvahap Y. 26 defa, Sabri U. 19 defa, ÜÇ… İnşaat. 18 defa, Bur… İnşaat 18 defa, Ertuğrul Ç.  17 defa,  Bay… İnşaat 17 defa,  olmak üzere 14 firmaya diğer firmalara göre daha fazla davetiye gönderildiği, ihalelere davet edilen firma sayılarının ve bu firmaların hangi kriterlere göre belirlendiğinin belli olmadığı, YİKOB Yatırım İzleme eski müdür vekili (Çevre ve Şehircilik İl Müdürü) F.O.’unun yazılı ifadesinde pazarlık usulü ile yapılan ihalelere davet edilen firmalar belirlenirken daha önce YİKOB’dan ihale almış olan ve işlerin sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan veya halen taahhüt işi devam eden firmaların dikkate alındığını belirtilmekle birlikte, bu ihaleleri alan firmalardan 15’inin daha önce YİKOB’dan hiç ihale almadığı, ayrıca bu firmalardan 13’ünün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden de hiç ihale almadığı, incelendiğinde F.O.’un ifadesinin gerçeği yansıtmadığı…”

“Malatya’da 36 ihalede ortalama tenzilat oranı yüzde 6-7, çevre illerde ise yaklaşık yüzde 30”  

-“Topsöğüt Karşıyaka İlk ve Ortaokulu Güçlendirme ihalesinde tenzilat oranının yüzde 20.24 ve Battalgazi Özel İdare İlkokulu Güçlendirme ihalesindeki tenzilat oranının ise yüzde 17.66 olduğu, bu ihalelerin dışında kalan 36 ihalede ise ortalama tenzilat oranının yüzde 6-7 olduğu, çevre illerde (Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş ve Sivas) 2020 yılında genellikle 19-a açık ihale usulüyle yapılan yapım ihalelerinin ortalamasının ise yaklaşık yüzde 30 olduğu,

YİKOB tarafından 2017 yılında yapılan ihalelerin tenzilat oranının yaklaşık yüzde 22, 2018 yılında yapılan ihalelerin tenzilat oranının yaklaşık yüzde 19 ve 2019 yılında yapılan ihalelerin tenzilat oranının ise yaklaşık yüzde 26.5 olduğu,

Yine YİKOB tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde 21-b pazarlık usulüyle ve elektronik ihale (e-ihale) olarak yapılan ilk ihale olan Yeşilyurt İlçesi Tecde 16 Derslikli Lise Yapımı işinde 14 firmaya davetiye gönderildiği, bu ihalenin tenzilat oranının yüzde 34.39 olduğunun incelendiği…, “

-“Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin yıkımına ilişkin ihaleyle ilgili olarak; 3 Eylül 2020 tarihinde yapılan ihale de 6.000. 00 TL bedelle (KY Mühendislik) Firmasına verildiği..,

Bilirkişi tarafından bu işe ait muhammen bedelin yeniden belirlenmesine ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucunda, bu işin muhammen bedelinin 55.891.79 TL olarak tespit edildiği, ihale bedeli ile bilirkişilerce belirlenen muhammen bedel arasındaki farkın (55.891.79 TL – 6.000.00 TL) = 49. 891.79 TL. olduğu,

Dolayısıyla; bu ihaleye ilişkin muhammen bedelin Bilirkişilerce tespit edilen muhammen bedele kıyasla oldukça düşük olarak belirlendiği ve bu işin yine bilirkişilerce hesaplanan muhammen bedele göre 49. 891.79 TL. daha düşük bedele ihale edilerek kamu zararına sebebiyet verildiği…,”

- (Sözde gazeteci) A.T.G.  19 Kasım 2020 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde; “F.O.  ile aramızdaki samimiyete istinaden 25 Ağustos 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki makam odasında ziyaret ettim. Makam odasında çıkacağım sırada F.O.  bana, ‘Sana yıkım kararı verilen okullara ilişkin üçlü bir ihale verelim’ dedi. Daha sonra YİKOB İhale Şefi A.Y.’yi arayarak, ‘Gazeteci A.G. beye bir paket ayarlayalım’ dedi. ….

21 Eylül 2020 tarihinde karşılıklı olarak mesajlaştık. 22 Eylül 2020 tarihinde 2 mesaj daha attım. Yine cevap vermemesi üzerine YİKOB’a giderek A.Y.  ile görüştüm. Kendisinden Müdür beyin bahsetmiş olduğu okulların yıkımı ile ilgili bilgi aldım ve kendisi de bana ihaleye girebilmem için yıkım belgesinin olması gerektiğini söyledi. 23 Eylül 2020 tarihinde F.O.’ya ‘Müdürüm iş bitirme belgesi illa yıkım üzerine mi olacak?’ şeklinde mesaj attım. Onun da bana ‘Evet’ şeklinde cevap vermesi üzerine, ben de kendisine ‘Mimar ya da İnşaat mühendisi olanlardan diploma fotokopisi, Vergi levhası getireceğim, başka evrak lazım mı diye A. Beye sormak için arama yaptım, telefonumu açmadı, mesaj yazdım cevap vermedi’ ve ‘Ne yapacağımı şaşırdım kaldım’ mesajlarını gönderdim. Müdür Bey de bana ‘Evet’ diye mesaj gönderdi. Ben de bunun üzerine gerekli tüm evrakları hazırlamak için araştırmalara başladım ve evrakları tamamladıktan sonra 24 Eylül 2020 tarihinde Müdür Beye, ‘Dosyalar tamam müdürüm, yarım saat sonra getiriyorum’ diye mesaj gönderdim. Müdür bey de bana ‘İl dışındayım’ şeklinde mesaj atınca, ben de ‘Kime bırakıyım orada’ diye mesaj attım. Müdür Bey de, ‘Firma isimlerini kaşe bilgilerini bana atın’ diye mesaj gönderdi. Bunun üzerine Can… İnşaat Mühendislik, Ad… Mühendislik, Mur… İnşaat ve Ark… Mimarlık firmalarına ait kaşe bilgilerini kendisine gönderdim. İhalenin hangi firmaya verileceğini söylemeyi unuttuğumdan dolayı 25 Eylül 2020 tarihinde ‘… İhalenin verileceği firma Ark… Firması S.Y. şeklinde mesaj attım. 29 Eylül 2020 tarihinde ise halen haber gelmemesi üzerine ‘Müdürüm öğlen oldu ve hala çağırmadılar’ diye mesaj gönderdim. Müdür Bey de bana cevaben ‘Benim e-imza sisteminde sıkıntı var’ dedi. 1 Ekim 2020 tarihinde ise bana ‘Firmaların YİKOB’a gitmesi lazım’ ve ‘yoksa iptal olacak’ şeklinde mesajlar attı. Bende kendisine ‘Müdür Bey iki firmanın mühendisleri korona durumunda ve dolayısıyla kaşeleri yarın gönderecekler’  ve ‘Bana bir gün izin verin, yarın bitecek’ şeklinde mesajlar gönderdim. Ancak müdür bey bu mesajlarıma cevap vermedi. Bundan sonra da birçok kez ihalenin bir an önce yapılmasını, daha önce göndermiş olduğum firmalardan farklı firmalar getireceğimi, ilk firmalarla ilgili kamuoyunda dedikodular çıktığını söyledim. Fakat Müdür bey herhangi bir cevap vermediği gibi, her hangi bir işlemde de bulunmadı. Ben ihalelerin yapılmadığını, iptal edildiğini, konu Savcılığa intikal edince öğrendim. F.O. tarafından ihalenin tarafımca belirlenen şirkete verileceği güvencesiyle söküm işlerine başlamıştım.” dediği…

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli Müfettiş A.K., Müfettiş M.G. ve Müfettiş Yardımcısı A.A. tarafından düzenlenen 12 Mart 2021 tarihli Tevdi Raporunda bu ön inceleme konusuyla ilgili olarak;

“Bu ihaleye davet edilen firmaların YİKOB tarafından yapılmış başka hiçbir ihaleye davet edilmediği,  

… A.T.G.’nin ihale tarihinden önce Konak Anadolu Lisesi’nde 25 Eylül 2020 tarihinde Kazım Karabekir İlkokulunda 28 Eylül 2020-1 Ekim 2020 tarihleri arasında ve ihalenin iptalinden sonra Akçadağ Kepez Anadolu Lisesinde 6 Ekim 2020 tarihinde söküm işlemlerine devam ettiği hususunun ifadelerden ve tutulan tutanaklardan anlaşıldığı,

…Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kaymakamlığının farklı tarihlerdeki talepleri üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli tarafından Kepez Anadolu Lisesi ile ilgili olarak 12.483.36-TL, Kazım Karabekir İlkokulu ile ilgili olarak 30.887.99-TL ve Konak Anadolu Lisesi ile ilgili olarak 217.330.93-TL tutarında kamu zararının tespit edildiği,

A.T.G. ile Yatırım İzleme eski müdür Vekili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O. arasında gerçekleşen Whatsapp yazışmalarında bu ihaleye davet edilen 4 firmanın bilgilerinin ihale öncesi A.T.G., tarafından Yatırım İzleme eski müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O.’ya verildiğinin kesinlik kazandığı …” tespitlerine yer verildiği,

Kepez Anadolu Lisesi ve Kazım Karabekir İlkokuluna ilişkin olarak çıkartılan bedellerin Ahmet Turan G. tarafından ödendiği, Konak Anadolu Lisesine ait zarar bedelinin ise yeniden tespit edilmesi amacıyla 1. Asliye Ceza Mahkemesince ilgili kamu kurumlarından talepte bulunulduğu ve yargılama safahatının devam ettiğinin görüldüğü…!

-“A.T.G.,  29 Mart 2021 tarihinde alınan ifadesinde ve yazılı ek ifadesinde özetle; 25 Ağustos 2020 tarihinde F.O. ile yaptığı görüşmede, F.O.’nun  ihale şefi A.Y.’yi  arayarak kendisinin bir ihale paketi verilmesi yönünde talimat verdiğini, bu görüşmeden bir gün sonra da ilk olarak Kazım Karabekir İlkokulunda çalışmaya başladığını, bir hafta sonra Konak Anadolu Lisesinde çalışmaya başladığını ve yaklaşık 1 ay sonra da Akçadağ Kepez Lisesini sökmeye başladığını ve bu 3 okulda yaklaşık 30-35 gün süre ile çalışmasına rağmen hakkında her hangi bir şikayette bulunulmadığını ve ihaleye katılacak şirketlere herhangi bir davetiye gönderilmediğini belirttiği…”

“İl müdürü önce firma bilgilerini Whapsapp üzerinden almış sonra ihale için işlem başlatmış” 

-“Battalgazi Kazım Karabekir İlkokulu, Yeşilyurt Konak Anadolu Lisesi ve Akçadağ Kepez Çok Programlı Anadolu Lisesine ilişkin yıkım işlerinin ihalesiz olarak 2020 yılı Ağustos ayının sonunda A.T.G. adlı kişiye verildiği,  A.T.G.’nin bu okullarda yaklaşık 30-35  gün çalışma yaptığı, bu esnada ön inceleme konusu işin mevzuata uygun hale getirilmesi  amacıyla ihale iş ve işlemlerinin başlatıldığı, A.T.G.’nin 24 Eylül 2020 tarihinde Whapsapp üzerinden Yatırım İzleme eski müdür vekili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O.’ya  ihaleye davet edilecek 4 firmanın bilgilerini gönderdiği ve bu firmaların 6 gün sonra 30 Eylül 2020 tarihinde F.O.’nun  imzasıyla bu okulların yıkımına ilişkin ihaleye davet edildiği,

- YİKOB Yatırım İzleme eski müdür vekili, Çevre ve Şehircilik il Müdürü F.O.  öncelikle söz konusu okulların yıkım işlerini ihalesiz olarak A.T.G.’ye  verdiği ve bu kişiye haksız menfaat sağladığı, daha sonra bu işin mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla ihale iş ve işlemlerini başlattığı ve A.T.G. tarafından kendisine isimleri bildirilen firmalara davetiye gönderdiği…,”

Doğrudan temin yöntemiyle 15 bina verilmiş.. 

“A.T.G.’ye  ya da bu kişi tarafından belirlenen firmalara veya kişilere (H.B.A., B.Ö. ve M.A.) doğrudan temin yöntemiyle 15’e yakın binanın yıkım işinin verildiği iddiaları ile ilgili olarak;

Bilgisine başvurulan M.A. ve B.Ö., A.T.G. ile H.B.A. vasıtasıyla tanıştıklarını, A.T.G. ile ortak olarak her hangi bir iş yapmadıklarını ve YİKOB’dan aldıkları işleri de kendi firmaları adına aldıklarını…,”

“İl Müdürü F.O.’nun, bina yıkım işlerinin yüzde 70’ini A.T.G.’ye vereceğini söylediği…”

“H.B.A.’nin B.Ö. ve M.A. ile birlikte A.T.G. ile buluştuklarını, kendisinin onlara bina yıkım işi alacağını söylediğini ve bina başına onlardan 10 bin TL para istediğini, sonra bina başına 5 bin TL fiyatta anlaştıklarını, bunun üzerine A.T.G.’le birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giderek il müdürü F.O. ile görüştüklerini, bu görüşmeden sonra kendisine 5 binadan oluşan bir yıkım işi verildiğini, ancak bu işlerden sadece Kültür Apartmanının yıkımını gerçekleştirdiğini, diğer 4 binanın yıkım işinin YİKOB’a aktarıldığının söylendiğini, bu yıkım işlerine başlamadan önce A.T.G.’ye alınan işlerin bedelinden her iş için 5 bin TL olarak mahsup etmek karşılığında kendisine ait BMW marka arabasını 50 bin TL kabul ederek bu kişiye bedelsiz olarak devrettiğini, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki işler durulunca yeni yıkım işleri almak üzere A.T.G. ile beraber YİKOB’a gittiklerini, Şube Müdürü S. Beyle görüştüklerini, bu görüşmeden sonra YİKOB’dan 3 firmanın yıkım işini aldıklarını, A.T.G. ile tanışmadan önce de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giderek yıkım işi almak istediğini defalarca söylediğini ve İl Müdürü F.O. ile de bu konuyu birkaç defa yüz yüze görüştüğünü, onun da kendisine iş vereceğine dair söz verdiğini, ancak bu dönemde firmasına her hangi bir iş verilmediğini, A.T.G. ile birlikte İl Müdürü F.O. ile yaptıkları ilk görüşmede, F.O.’nun yapılacak yıkım işlerinin yüzde 70’ini A.T.G.’ye vereceğini söylediğini…”

Yıkılan her bina için firmalardan 3 ile 5 bin TL para almış 

“A.T.G. ise yıkım işi yapan firmalarla beraber Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O.’nun yanına gittiklerini, bu görüşmede H.B.A., B.Ö. ve M.A.’nın bulunduğunu, F.O.dan yıkım işlerinin Malatyalı firmalara verilmesini istediklerini, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile YİKOB’dan H.B.A., B.Ö. ve M.A. adına farklı tarihlerde 15 adet binanın yıkım işini aldıklarını, bu işlerde fiyat teklifi alınan firmaların evraklarının tamamının kendilerince idareye verildiğini ve bu firmaların evraklarını birlikte iş yaptıkları firmaların getirdiğini, bu işlerin her hangi bir ihale yapılmadan H.B.A., B.Ö. ve M.A.’ya verildiğini ve bunun karşılığında bina başına bahse konu firmalardan 3 bin ile 5 bin TL arasında para aldığını, ancak bu işlerin alınması için ne F.O. ne de başka bir kişiye para vermediğini ifade ettikleri…”

İhalesiz iş alan firmalar başka firmaların teklif evraklarını doldurup kuruma getirmiş 

“…Ön inceleme konusu yıkım işlerinin söz konusu firmalara ihalesiz olarak verildiği ve fiyat teklifi alınan diğer firmaların evraklarının da bu firmalarca YİKOB’a getirildiği şeklindeki beyanları doğrular nitelikte olduğu anlaşılmış ve ihalesiz olarak bahse konu 3 firmaya verilen yıkım işlerini mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla YİKOB tarafından doğrudan temin evraklarının düzenlendiği…,”

Onca iddiaya ve hakkında soruşturmaya rağmen yeniden il müdürü olarak atandı 

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü iken, “Almanya’ya gri pasaportla adam gönderme” soruşturması nedeniyle görevden el çektirilen, 24 Ocak Depremi sonrasındaki bina yıkım ihaleleri soruşturmasında nedeniyle hakkında soruşturma izni verilen Fikret O. Karaman İl Müdürü olarak vekâleten atanmıştı.

Fikret O.’ın hem deprem sonrası hakkında başlatılan soruşturmaya, hakkındaki onca iddiaya ve gri pasaport skandalındaki önemli rolüne rağmen Karaman Çevre – Şehricilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne atanmasında, bir Malatya milletvekilinin Fikret O.’ı koruma şemsiyesi altına almasının etkili olduğu belirtiliyor.

MALATYA'DA NELER VAR... İŞTE O VİDEOLAR

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Çok okunanlar