SON DAKİKA

Hekimhan İmar Planı için mahkemeden karar çıktı: DURDURULDU

Hekimhan İmar Planı için mahkemeden karar çıktı: DURDURULDU
A- A+

Hekimhan İmar Planı için mahkemeden karar çıktı: DURDURULDU

Malatya 2.  İdare Mahkemesi Hekimhan ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planı hakkındaki Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ve Hekimhan Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararlar için Yürütmenin Durdurulması kararı verdi.

 

Hekimhan ilçesinde oturan Abdulvahap Gazi Çavdar, avukatları Hanifi Kartal ve Merve Turan Türkoğlu aracılığı ile  Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 19.04.2019 tarihinde onayladığı  1/5000 ölçekli nazım imar planı ile bu plan doğrultusunda Hekimhan Belediye Meclisi'nin 03.02.2021 tarih ve 2021/18 sayılı kararı ile hazırlanan ve  Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2021 tarih ve 291 sayılı kararı ile kabul edilen Hekimhan ilçe merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planı hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali talebi ile Malatya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

 

Dava dilekçesinde normal planın çok çok üzerinde kat ve yoğunluk verilerek eşitlik ilkesi ihlal edildiği ve belli kişilere menfaat temini gözetildiği, imar planlarının tarım arazilerini de kapsadığı halde ilgili kurumların görüş alınmadığı, Dere yataklarının daraltılarak sel ve benzeri afetlere davetiye çıkaracak mahiyette düzenleme olduğu, davaya konu imar planı sebebiyle yaklaşık 3.000 kişi olan  imar planı kapsamındaki parsel sahiplerinin haksızlığa uğratılıp mağdur edildiği ve böylece kentsel dönüşümün önünün tıkanmış olduğu ve bu planla kentin tek bir şahsa adeta teslim edildiği ve bu imar planına göre bir kişinin tek başına 600 civarında daireye sahip olacağı, ancak Hekimhan'daki nüfus projeksiyonuna göre verilen konut sayısı 1000 civarında olduğu ve  geri kalan 2500 parsele yaklaşık 400 konut düşmekte olduğu iddiaları ileri sürüldü.

 

Dava dilekçesinde şu iddiada kaydedildi; “Davaya konu Hekimhan Belediyesi imar planı 15/04/2021 tarihinde askıya çıkarılmış olup belirtilen tarih Covid19 ve Ramazan Bayramı sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönüm olduğundan hak sahiplerinin itiraz hakkı elinden alınmıştır.”

Malatya 2.  İdare Mahkemesi Hekimhan ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planı hakkındaki Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ve Hekimhan Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararlar için Yürütmenin Durdurulması kararı verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “İMAR PLANI ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE, KAMU YARARINA, MEVZUATA VE PLANLAMA TEKNİKLERİNE UYGUN DEĞİL”

 

Malatya 2. İdare Mahkemesi tarafından hazırlattırılan Bilirkişi Raporunun sonuç kısmında ise söz konusu imar planlarının şehircilik ilkelerine, kamu yararına, mevzuata ve planlama tekniklerine uygun olmadığı kanaati belirtildi.

 

Bilirkişi Raporunun sonuç kısmı şu şekilde; “Genel planlama yaklaşım ve hesaplamaları doğru ve uygun olsa da bölge içerisinde barındırılan nüfusun dar bir alanda yüksek yapılaşma koşullarına özgülenerek plan bütünündeki plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğu, kamu yararına olmadığıyla birlikte şehircilik ilkelerine aykırı olarak planlandığı, Bu doğrultuda hazırlanacak nazım ve uygulama imar planlarında yapılaşma koşullarının yeniden ele alınması gerekeceği, Revizyon imar planı kapsamında mevcut imar kararlarının değil yapı ruhsat koşulları ve yapı kullanım izin belgeleri bulunan yapılaşma süreçlerine haiz taşınmazların kazanılmış hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ile plan kararı olarak değil yapılaşma durumu olarak ele alınması gerektiği, bu nedenle plan bütününe yapılaşma emsali, kat vb. taşınmaz niceliklerinin planlama esasları doğrultusunda öngörülemeyen şekilde planlanması birel işlem niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı nedenleriyle; Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 19.04.2019 tarih ve 147 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile bu plan doğrultusunda hazırlanan ve Hekimhan Belediye Meclisi'nin 03.02.2021 tarih ve 2021/18 sayılı kararı ile hazırlanan ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2021 tarih ve 291 sayılı kararı ile kabul edilen (Hekimhan ilçe merkezini kapsayan) 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planının, şehircilik ilkelerine, kamu yararına, mevzuata ve planlama tekniklerine uygun olmadığı kanaati hasıl olmuştur.”

Malatya 2. İdare Mahkemesi Hekimhan ilçe merkezini kapsayan imar planlarını hakkında yürütmenin durdurulması kararını verdi.

 

-“ İMAR PLANINDA AÇIKÇA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAKTADIR”

 

Malatya 2. İdare Mahkemesi’nin kararı şu şekilde:

“Hazırlanan planda, mevcut imar planında da olduğu gibi eski yapılaşmanın olduğu kısımların 4 ve 5 kat önerilerek yenilenmesinin düşünüldüğü, kentin eski dokusunda kadastral desenin zorunlu kıldığı kısımlarda bitişik nizam yapı düzeni önerildiği, diğer alanlarda ise ayrık nizam yapı düzeninin tercih edildiği, plan genelinde gelişme konut alanlarının 2-3 kat önerildiği, dava konusu taşınmazın ise 1/1.000 ölçekli bu uygulama imar planında Konut Alanı olarak belirlenmiş sahada Ayrık nizam 2 katlı

yapılaşma koşullu alanda 0,40 TAKS (taban alanı) 0,80 KAKS (Kat alanı kat sayısı) kararı ile özgülenmiş olduğu ve 15 metre genişliğinde imar yoluna cepheli durumda olduğu, dava konusu taşınmaza nazaran yüksek katlı yapılaşma koşullarında özgülenen taşınmaz alanlarının uydu görüntülerinde yapı bulunmayan alanlarda da imar özellikleri bakımından daha yüksek yoğunluk kararı ile özgülenmiş olduğu, ancak bu alanların da belirli etki analizi veya ilkesel bazlı olmadığı, dava konusu taşınmazın da cephe aldığı kent merkezinden geçen güzergah üzerinde daha yüksek yoğunluk kararının yol cepheli imar adalarına ilkesel yaklaşımı yerine somut bir gerekçe dayanağı olduğu değerlendirilemeyen bir sınır üzerinde kesildiği, bu kapsamda da plan bütünlüğü açısından planda öngörülen Yerleşik Konut Alanı olarak 429.949,39 m2, gelişme konut alanı olarak 737.185,00 m2, Ticaret-Konut Alanı olarak

111.787,28 m2 alanda özgülenen 4,5 ve 6 kat yapılaşma koşulları ve emsal inşaat alanına karşılık gelen yerleşim alanlarının planda öngörülen nüfusun %31’ine karşılık gelmesine rağmen, planlanan bu alanların planlama alanındaki konut yerleşimlerinin %9,2’sine tekabül etmesine karşılık, planda 2 ve 3 kat yapılaşma koşullu (dava konusu taşınmazın da bulunduğu) alanlara özgülenen konut amaçlı yerleşme alanlarının %90,8'inde nüfusun %69 oranının iskan edilecek şekilde özgülenmiş olduğu, bu durumun da plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğunun anlaşıldığı, her ne kadar genel planlama yaklaşım ve hesaplamaları doğru ve uygun olsa da, -davacının ve dolayısıyla davacının taşınmazının aleyhine olacak şekilde- bölge içerisinde barındırılan nüfusun dar bir alanda yüksek yapılaşma koşullarına özgülenerek plan bütünündeki plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğu, bu durumun kamu yararına uygun olmadığı ve bununla birlikte şehircilik ilkelerine de aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave+revizyon uygulama imar planında açıkça hukuka aykırılık bulunmaktadır.”

 

-“UYGULANMASI HALİNDE DAVACININ TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARA UĞRAYACAĞI DA TABİİ VE AÇIKTIR”

 

“Dava konusu işlemlerin, davacının mülkiyetinde bulunan taşınmazın özüne ve üzerindeki yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin olması ve bu kapsamda davacının mülkiyet hakkına ilişkin olması nedeniyle, uygulanması halinde davacının telafisi güç zararlara uğrayacağı da tabii ve açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına 08/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

BURAYI TIKLAYINIZ.... MALATYA'NIN GÜNCEL HABER VİDEOLARI BURADA

 

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Çok okunanlar