SON DAKİKA

Malatya'da gölet ve akarsularda yüzmek yasaklandı

Malatya'da gölet ve akarsularda yüzmek yasaklandı
A- A+

Malatya'da gölet ve akarsularda yüzmek yasaklandı

Malatya Valiliği, Akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklandığı açıkladı. 

Malatya Valiliğince yapılan açıklamada, havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar gerek vatandaşlar gerekse turistlerce tercih edildiği belirtilerek, boğulma olaylarının meydana gelmemesi, can kayıpları olmaması için nehir, gölet, akarsulara serinleme veya yüzme amaçlı girilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Malatya Valiliğinin açıklamasında, "Akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir." denildi. 

Malatya Valiliği, Akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklandığı açıkladı. 

VALİLİK GENEL EMRİ..

Konuya ilişkin olarak Valilik tarafından yayınlanan genel emir şöyle:

"İlimizde mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar gerek vatandaşlarımız gerekse turistler tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Bu alanlarda zaman zaman yaşanan ve can kayıplarına sebep olan boğulma olaylarının, yüzme bilmenin beraberinde getirdiği özgüven duygusu, olumsuz hava koşullarında suya girilmesi, alkollü bir şekilde ya da yasaklı madde kullanarak suya girilmesi, iyi seviyede yüzme bilinmemesi, kayalıklardan düşme, zıpkınla balık avcılığında sığ su bayılmaları, su sporları faaliyetleri esnasında yaşanan kazalar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir.

Bu nedenle göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesi meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin c bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, suda boğulma vakalarının önlenmesi, yüzme alanlarında uyulacak genel kuralların belirlenmesi, suda boğulma olaylarının analizinin yapılarak sebeplerinin araştırılması ve denetimlerin artırılması amacıyla;

1.Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel sağlığın korunması amacıyla akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.

2.İlimiz sınırları içerisinde yer alan  akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri tesisleri serinleme yada yüzme amaçlı kullanan 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine idari yaptırım cezası uygulanacak 15 yaşından küçükler ise sudan çıkartılarak ailelerine teslim edilecektir.  

3.Sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar ilgili birimlerce “yüzme alanı” olarak belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

4.Tespit edilen yüzme alanlarında yüzme sınırlarının (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenmesi ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhaların bulundurulması sağlanacaktır.

5.Yüzme alanı olarak belirlenmiş ve sınırları işaretlenmiş alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz/su aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılması engellenecektir.

6.Meteoroloji İl Müdürlüğünce olumsuz hava tahminleri Kaymakamlıklara bildirilecek ve hava/deniz koşullarının uygun olmadığı zamanlarda suya girilmesi Kaymakamlıklarca ivedilikle yasaklanarak kamuoyuna duyurulacaktır. (yerel basın, sosyal medya vb. aracılığıyla),

7.Yüzme alanlarına yoğun olarak girilen yerlerde halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması maksadıyla sahil şeritlerine hâkim olacak şekilde sesli anons ve uyarı sistemleri kurulacaktır.

8.Yüzme alanlarında çeken akıntı üreten yerlerin tespiti yapılarak ikaz dubalarıyla işaretlenmesi sağlanacaktır.

9. Boğulma olaylarının yaşandığı göl, gölet, akarsu, su kanalı vb. alanlarda ve kontrolsüz plajlarda suya girilmesinin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhaları konulacak ve bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacaktır.

10.İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşların ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla ilan panoları, otobüs durakları, otogar gibi yerlere uyarıcı afişler asılacak, bu afişler belli aralıklarla güncellenecektir.

11.DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; Yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılacaktır.

12.Yüzme alanlarında devriye/denetim faaliyeti icra eden kolluk/belediye personeline ilk yardım eğitimi verilecektir.

13.Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden broşürleri İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacaktır.

14.Yüzme alanlarındaki yoğunluğa ve risk durumuna göre ilgili işletme tarafından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan belgeli cankurtaran görevlendirilmesi sağlanacaktır.

15.Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği yerlere cankurtaran brövesinin bir örneğinin, çalışma saatleri ve flamaların anlamları asılacaktır.

16.Cankurtaranın olmadığı veya yüzme alanlarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılarak cankurtaranın olmadığı ve suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu anons sisteminden duyurulacaktır.

17.İlimiz genelinde meydana gelebilecek boğulma olayları ve can güvenliği açısından tehlike arz edecek acil durumlar ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne bildirilecektir.

18.Özellikle boğulma vakalarına dayalı can kayıplarının arttığı dönmelerde paydaş kurum/kuruluşlar aracılığı ile vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yoğunlaştırılacaktır.

19.Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından bu alanlarda her türlü su ürünleri avcılığı yasaklanacaktır.

20. Yüzme alanları içerisinde oyun gruplarının (şişme ve diğer yüzer su parkı) ve cankurtaranın görüş alanını olumsuz etkileyen diğer büyük hacimli yapıların oluşturulmasına izin verilmeyecektir.

21.Okullarda Çeken Akıntı”, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecektir.

22.Üniversiteler ve diğer paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenerek çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

23.Yüzme alanı olarak belirlenen yerlerde “Boyunuzu Geçebilir”, “Çeken Akıntı”, “Alkollü Şekilde Suya Girmek Risklidir”, “Yüzme Bilmeden Suya Girmek Tehlikelidir”, “Kayalıklardan Atlamak Hayati Tehlike Taşır” gibi uyarıcı ibareler içeren broşürlerin dağıtılacaktır.

24.İlçelerimizde imkanlar çerçevesinde paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenerek isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecektir.

25.İlçelerimizde oluşturulacak denetim ekipleri tarafından denetimler sık ve düzenli olarak gerçekleştirilecektir.

26.Özellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde yüzme alanlarında denetimler artırılacaktır.

27.Yüzme alanlarında görev yapan cankurtaranların standartlara uygunluğu ve yeterli kurtarma ve ilk yardım ekipmanına sahip olup olmadığı belirli aralıklarla denetlenecektir.

28.Kaymakamlıklar tarafından yüzme havuzu işletme sorumluluğu üzerinde olan belediye, site, ticari işletmeler uyarılarak; bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri sağlanacak, belirtilen kararların gereğinin uygulanıp uygulanmadığının ilçede kurulacak komisyonlar marifetiyle denetlenecek, suda boğulma olaylarının önlenmesi hususunda gerekli bütün çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

29.Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saati uygulamalarında boğulmalara karşı önlemler; ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda engelli bireyleri de kapsayacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gözetim ve denetiminde ilgili kurum, kuruluş ve işleticiler tarafından alınacaktır.

30. İdari yaptırımlar kolluk görevlileri, belediye zabıtaları, DSİ Bölge/Şube Müdürlüğü veya ilgili idarelerin yetkilendirdiği personeli tarafından düzenlenecektir.

31. Bu Genel Emir hükümlerine aykırı davrananlar hakkında normlar hiyerarşisine göre İdari Yaptırım Uygulanır. Yasaklama kararına uymayanlar hakkında (eylemlerinin başkaca bir suç teşkil etmesi halinde ilgili cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi gereğince Genel Emrin 30'uncu maddesinde belirtilen görevlilerce idari yaptırım kararları uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar kolluk birimleri, yerel yönetimler ve ilgili kamu/kurum kuruluşları ile koordine edilerek uygulanacak ve öncelikle Kaymakamlar ve diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. "

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Çok okunanlar