SON DAKİKA

MTÜ Rektörünün “İntihaline” suçüstü!..

MTÜ Rektörünün “İntihaline” suçüstü!..
A- A+

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut’un kaleme aldığı “Adalet Kavramında Eğitimin Rolü” başlıklı makalesinin 1’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşması metnindeki bölüm olmak üzere 12 ayrı bilimsel akademik çalışmadan hiçbir kaynak belirtilmeden ve atıf yapılmadan direk alınıp birleştirilerek yayınlandığı ortaya çıktı.

 

Makalenin altında kaynaklar olmadığı gibi, makalenin içeriğinde de kaynak numarası eklenmediği de görüldü. Öyle ki üniversitenin ve rektörün kendi sosyal medyasından da fotoğraflanarak yayınlanan makale de kaynakların yazılması unutulmuş olsa bile 903 sözcükten oluşan makalenin yarıdan fazlasını oluşturan 591 sözcük başkalarına ait bilimsel  akademik çalışmalardan alınmış durumda. Bazı bilimsel akademik çalışmaların “özet” kısmının girişi bile “kes, kopyala yapıştır mantığı” ile direk makaleye eklenmiş.

(İntihal (TDK: aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması.)

(Rektörün makalesindeki cümleleri kopyalayıp Google'de aratmanız halinde herkes rahatlıkla hangi metnin kimden ve hangi makaleden alındığı çok rahat bir şekilde görünebilir) 

-Sosyal medya hesabından "yeni yazım" şeklinde paylaştı...

Rektör Aysun Bay Karabulut, sosyal medya hesabından “Akademik Akıl "bilgi-fikir paylaşım platformu" Şubat ayı teması olan Adaletin Üstünlüğü konusunda "Adalet Kavramı da Eğitimin Rolü" başlıklı yeni yazımı okuyabilirsiniz.” İfadaleri ile sözde makalenin fotoğraf küpürünü ve sözde makalenin yayınlandığı https://www.akademikakil.com/adalet-kavraminda-egitimin-rolu/aysunbykrblt/ web uzantısını paylaştı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını da kaynak belirtmeden makalesine eklemiş…

Rektörün kaynak belirtilmeyen makalesindeki “Geçmişten bugüne isimleri tarihe altın harflerle kazınan devlet yöneticilerine, mücadele insanlarına baktığımızda hepsinin de en başta gelen vasfının adalet konusundaki hassasiyeti olduğunu görüyoruz. İnsanlığa ışık tutan filozofların önemli bir kısmı da adaleti erdemlerin en şereflisi, milletlerin gıdası olarak tarif etmektedirler.” Şeklindeki paragraf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Eylül 2020 tarihindeki 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni’nde Yaptıkları konuşmada yer alıyor. Ancak makalede bu alıntının o konuşmadan alındığı belirtilmemiş.

-Cumhurbaşkanlığı ve YÖK Başkanı görsün diye de etiketlemiş…

903 sözcükten oluşan makalenin 591 sözcüğünü başkalarına ait bilimsel akademik çalışmalardan kaynak  göstermeden kendi yazısıymış gibi altına imza atarak yayınlayan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun bay Karabulut, yayınlanan yazısının fotoğraflı küpürünü ve yazının internet uzantısını sosyal medyasında yayınlayarak, bu başarısının Cumhurbaşkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görülmesi için bu kurum ve kişilerin sosyal medya hesaplarının da etiketlendiği görüldü.

 

TÜM BİLİM DÜNYASINA YORUMSUZ OLARAK SUNUYORUZ…

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut’un imzası ile https://www.akademikakil.com/adalet-kavraminda-egitimin-rolu/aysunbykrblt/ sitesinde yayınlanan ve fotoğraflanarak rektörün ve üniversitenin sosyal medya hesapların da yayınlanan “Adalet Kavramında Eğitimin Rolü” başlıklı makalede yer alan paragraflar ile o paragrafların 7 Şubat 2022 tarihinden önce yayınlanmış olan akademik ve bilimsel çalışmalardaki halleri 12 belge halinde şu şekilde:

 

BELGE -1

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022-)

Adalet, insanlık tarihinin önemli kavramlarındandır ve zengin bir tarihsel gelişim sürecine sahiptir. Bundan dolayı çok farklı tanımlarla ifade edilebilir. Adalet bir toplumda değer, ilke ve erdemlerin hayata geçirilmiş olması durumudur, en yüce, nesnel ve mutlak bir değerin anlatımı olarak insanın davranışını ahlaki açıdan inceleyen ve eleştiren bir düşünce biçimidir.

Feyzullah EZER -Sami ÇELİK- (Fırat Üniversitesi / Türkiye’de Adalet Eğitimi ve Adalet Meslek Yüksekokulları Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi -2015):

Adalet, insanlık tarihinin önemli kavramlarındandır ve zengin bir tarihsel gelişim sürecine sahiptir. Bundan dolayı çok farklı tanımlarla ifade edilebilir. Adalet bir toplumda değer, ilke ve erdemlerin hayata geçirilmiş olması durumudur.  Adalet en yüce, nesnel ve mutlak bir değerin anlatımı olarak insanın davranışını ahlaki açıdan inceleyen ve eleştiren bir düşünce biçimidir.

BELGE -2

 

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022-)

Türk hukuk sisteminin bütün boyutlarıyla daha sağlıklı işletilebilmesi ve sosyal yaşamda adaletin sağlanmasında adalet eğitimi son derece önemlidir. Bu öneme binaen Türkiye’de adalet eğitimi, lkokuldan başlamakta ve yükseköğretime kadar sürmektedir. Genellikle değerler eğitimi içerisinde işlenen adalet konusuna ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, programlara yönelik dersler de ekleme çabasındadır.

Ancak hukuk sisteminin sağlıklı işleyişinde tek başına adalet eğitimi yeterli olmayıp; bu sistemi işletecek profesyonel elemanların yetiştirilmesi de çok önemlidir.

 

 

Feyzullah EZER -Sami ÇELİK- (Fırat Üniversitesi / Türkiye’de Adalet Eğitimi ve Adalet Meslek Yüksekokulları Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi -2015):

Türk hukuk sisteminin bütün boyutlarıyla daha sağlıklı işletilebilmesi ve sosyal yaşamda adaletin sağlanmasında, adalet eğitimi son derece önemlidir. Bu öneme binaen Türkiye’de adalet eğitimi, ilkokuldan başlamakta ve yükseköğretime kadar sürmektedir. Genellikle değerler eğitimi içerisinde işlenen adalet konusuna ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, programlara yönelik dersler de ekleme çabasındadır.

Ancak hukuk sisteminin sağlıklı işleyişinde tek başına adalet eğitimi yeterli olmayıp; bu sistemi işletecek profesyonel elemanların yetiştirilmesi de çok önemlidir.

BELGE -3

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022-)

Eğitim kurumlarında verilen adalet eğitimi öncesinde tabi ki temel adalet eğitimi ailede başlıyor. Adalet insan hayatının her safhasını kuşatan, hayatın her anında insanın karşısına çıkan toplumun huzur ve mutluluğunu etkileyen son derece önemli bir unsurdur. Bu nedenle toplumda adil davranma ve hakka riayet takdir edilmekte, tersi ise olumsuz tepki doğurmaktadır. Hak ve tabiri değişiklik gösterebilir.

 

Süleyman Karacelil  (Adıyaman Üniversitesi / Ailede Adalet Eğitimi / https://arastirmax.com/ 2013)

Adalet insan hayatının her safhasını kuşatan, hayatın her anında insanın karşısına çıkan toplumun huzur ve mutluluğunu olumlu ya da olumsuz etkileyen son derece önemli bir unsurdur. Bu nedenle toplumda adil davranma ve hakka riayet takdir edilmekte, tersi ise olumsuz tepki doğurmaktadır.

BELGE - 4

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022-)

Eğitim bilimini diğer alanlardan farklı kılan önemli unsurlardan biri de eğitimin “insan” ile ilgilenmesi ve “insanı” ele almasıdır. Bu nedenle diğer “yönetim” alanları ile kıyaslandığında “eğitim yönetimi” alanında da bir farklılık olacaktır. Bunun yanında eğitim yönetimi kavramı eğitimin tüm unsurları ile ilgilidir.

 

Mehmet Küçükçene - İsmail Aydoğan (Kırıkkale Üniversitesi / Eğitim Yönetiminde Adaletin Önemi ve Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme / Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2018)

Eğitim bilimini diğer alanlardan farklı kılan önemli unsurlardan biri de eğitimin “insan” ile ilgilenmesi ve “insan”ı ele almasıdır. Bu nedenle diğer “yönetim” alanları ile kıyaslandığında “eğitim yönetimi” alanında da bir farklılık olacaktır. Bunun yanında eğitim yönetimi kavramı eğitimin tüm unsurları ile ilgilidir.

BELGE -5

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022-)

 Adaletin hukuksal olduğu kadar düşünsel bir boyutu da vardır. Adaletin açık bir biçimde belirlenememesi ve belirsiz ve göreli olması, adaletin insanların değer yargılarından ileri gelmesindendir.

Mehmet Küçükçene - İsmail Aydoğan (Kırıkkale Üniversitesi / Eğitim Yönetiminde Adaletin Önemi ve Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme / Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2018)

Adaletin hukuksal olduğu kadar düşünsel bir boyutu da vardır. Adaletin açık bir biçimde belirlenememesi ve belirsiz ve göreli olması, adaletin insanların değer yargılarından ileri gelmesindendir.

 

BELGE -6

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022)

Geçmişten bugüne isimleri tarihe altın harflerle kazınan devlet yöneticilerine, mücadele insanlarına baktığımızda hepsinin de en başta gelen vasfının adalet konusundaki hassasiyeti olduğunu görüyoruz. İnsanlığa ışık tutan filozofların önemli bir kısmı da adaleti erdemlerin en şereflisi, milletlerin gıdası olarak tarif etmektedirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni’nde Yaptıkları Konuşma / 1 Eylül 2020)

Geçmişten bugüne isimleri tarihe altın harflerle kazınan devlet yöneticilerine, mücadele insanlarına baktığımızda hepsinin de en başta gelen vasfının adalet konusundaki hassasiyeti olduğunu görüyoruz. İnsanlığa ışık tutan filozofların önemli bir kısmı da adaleti erdemlerin en şereflisi, milletlerin gıdası olarak tarif etmektedirler.

BELGE -7

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022)

Hukuk geçmişten beri adaletle çeşitli şekillerde ilişkilendirilmiştir. Her şeyden önce, insanlar hukuka genellikle adalet beklentisiyle bakarlar.

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Hukuk, Hukukun Üstünlüğü ve Adalet / 2016)

Hukuk öteden beri adaletle çeşitli şekillerde ilişkilendirilmiştir. Hukukun adaletle ilişkisi en başta gündelik dilde standart bir tema olarak karşımıza çıkmaktadır. Her şeyden önce, insanlar hukuka genellikle adalet beklentisiyle bakarlar.

BELGE -8

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022

Tarih boyunca bütün toplumlarda hukuk bir şekilde var olagelmiştir. Hukukun işlevlerinin ve işlevler arasındaki münasebetin tam olarak bilinmesi ve değerlendirilmesi, onun mahiyetini anlama için olduğu kadar, başarılı bir hukuk uygulaması için de önem taşımaktadır. Hukukçular tarafından hukukun değişik işlevleri olduğu ortaya konmuştur. Bu işlevlerin sayısı kimi yazarlar tarafından çoğaltılmak1a birlikte bunların adaleti gerçekleştirme, düzen kurma ve sosyal ihtiyaçları karşılama gibi başlıklar altında toplanabileceği söylenebilir. Bu nedenledir ki hukuk, adalete yönelmiş bulunan bir toplumsal yaşam düzeni olarak da tanımlanmıştır.

Doç. Dr. Adnan Koşum (Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Hukuk İşlevleri Arasındaki Zıtlık ve Adaletin Üstünlüğü Bakamından İslam Hukuku / 2006)

Tarih boyunca bütün toplumlarda hukuk bir şekilde var olagelmiştir. Hukukun işlevlerinin ve işlevler arasındaki münasebetin tam olarak bilinmesi ve değerlendirilmesi, onun mahiyetini anlama için olduğu kadar, başarılı bir hukuk uygulaması için de önem taşımaktadır. Hukukçular tarafından hukukun değişik işlevleri olduğu ortaya konmuştur. Bu işlevlerin sayısı kimi yazarlar tarafından çoğaltılmak1a birlikte bunların adaleti gerçekleştirme, düzen kurma ve sosyal ihtiyaçları karşılama gibi başlıklar altında toplanabileceği söylenebilir. Bu nedenledir ki hukuk, adalete yönelmiş bulunan bir toplumsal yaşam düzeni olarak da tanımlanmıştır.

BELGE -9

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022)

Hukuk literatüründe de sık sık “hukukun asıl amacının adalet” olduğu, hukukun genel olarak adalet vaat ettiği belirtilir. Hatta, adaletsiz bir hukuk sisteminin ancak hayal dünyasında var olabileceği söylenmiştir.

Ayrıca, Waldron’ın da hatırlattığı gibi hukuk sistemleri kendi yapılarıyla ilgili olarak sık sık “adalet” kelimesine başvururlar.

Pek çok ülkede bir “Adalet Bakanlığı” vardır. Bir suçun kovuşturulması ve cezalandırılmasıyla ilgili olarak “ceza adaleti sisteminden söz ederiz.

Oğuz Doğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi / ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Hukuk ve Adalet Kavramlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi / Yüksek Lisans Tezi -2020)

Hukuk literatüründe hukukun asıl amacının adalet olduğu, hukukun genel olarak adalet vaat ettiği veya hukukun bizatihi adalet vaadi olduğu, “adalete yönelmeyen bir hukuktan söz etmenin anlamı” olmadığı, hukukun “normlarında adalet değerini yansıtması” gerektiği vb. belirtilir

Ayrıca adaletsiz bir hukuk sisteminin yalnız hayal dünyasında olabileceği söylenmiştir.

Bunun yanında Waldron’ın anımsattığı gibi hukuk sistemlerinin kendi yapılarıyla alakalı sık sık adalet kelimesini kullanırlar.

Örneğin, birçok ülke bir Adalet Bakanlığına sahiptir. Bir suçun kovuşturulması ve cezalandırılması ile ilgili ceza adaleti sisteminden bahsedebiliriz.

 

BELGE -10

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022)

 Esasen, hukuk kelime kökü itibariyle adaletle ilişkilidir. Hukuk kelime anlamı olarak “haklar” demektir, hak ise dilimizde doğruluk ve haklılıkla ilişkili bir kavramdır.

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Hukuk, Hukukun Üstünlüğü ve Adalet / 2017)

Esasen, hukuk kelime kökü itibariyle adaletle ilişkilidir. …  Hukuk kelime anlamı olarak “haklar” demektir, hak ise dilimizde doğruluk ve haklılıkla ilişkili bir kavramdır.

BELGE -11

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022)

Toplumda adalet duygusunun oluşmasına ve korunmasına neden olan bağımsız yargı, aynı zamanda çağın yönetim biçimi olan “hukuk devleti” olgusunun da olmazsa olmaz koşuludur. Anayasamız Cumhuriyetimizi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda, hukuk devleti “tüm eylem ve işlemleri hukuka ve anayasa kurallarına uyan devlet” demektir. Devletin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek kurum da bağımsız yargıdır. Yargı bağımsız ve yargıç güvenceli olmalıdır ki, devletin yasama ve yürütme erklerinin hukuk dışı işlemlerini hukuk içine çekebilsin, hukuk içinde tutabilsin.

Av. Özdemir Özok ( Türkiye Barolar Birliği / Neden Bağımsız Yargı? / TBB Dergisi, Sayı 60, 2005)

Toplumda adalet duygusunun oluşmasına ve korunmasına neden olan bağımsız yargı, aynı zamanda çağın yönetim biçimi olan “hukuk devleti” olgusunun da olmazsa olmaz koşuludur. Anayasamız Cumhuriyetimizi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda, hukuk devleti “tüm eylem ve işlemleri hukuka ve anayasa kurallarına uyan devlet” demektir.

Devletin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek kurum da bağımsız yargıdır. Yargı bağımsız ve yargıç güvenceli olmalıdır ki, devletin yasama ve yürütme erklerinin hukuk dışı işlemlerini hukuk içine çekebilsin, hukuk içinde tutabilsin.

BELGE -12

Aysun Bay Karabulut (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü / Adalet Kavramında Eğitimin Rolü / https://www.akademikakil.com / 7 Şubat 2022)

 Her kurum ve yapının bir parçası olması gereken adalet, asıl amacı insan yetiştirmek olan eğitim kurumlarında ön planda tutulması gereken bir olgudur. İnsanlar, çoğunlukla okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar hayatının büyük bir bölümünü eğitim kurumlarında geçirmektedir. Geçirilen bu süre şüphesiz kişinin karakterinin şekillenmesine ve hayatında önemli bir role sahip olmasına neden olacaktır.

Mehmet Küçükçene - İsmail Aydoğan (Kırıkkale Üniversitesi / Eğitim Yönetiminde Adaletin Önemi ve Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme / Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2018)

 Her kurum ve yapının bir parçası olması gereken adalet, asıl amacı insan yetiştirmek olan eğitim kurumlarında ön planda tutulması gereken bir olgudur. İnsanlar, çoğunlukla okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar hayatının büyük bir bölümünü eğitim kurumlarında geçirmektedir. Geçirilen bu süre şüphesiz kişinin karakterinin şekillenmesine ve hayatında önemli bir role sahip olmasına neden olacaktır.

 

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Çok okunanlar