SON DAKİKA

Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Polisevi ve Eski YİMPAŞ'ın Mevcut Durumu Nasıl?

Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Polisevi ve Eski YİMPAŞ'ın Mevcut Durumu Nasıl?
A- A+

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yeni yaptırılan, Şire Pazarı da denilen, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi adı verilen, kayısı ticaret merkezi meydan ve kamusal alanların dışı ile meydanın altındaki bodrumda depo olarak görünen dükkanların dışında her hangi bir mülkiyetinin bulunmadığı açıklanırken, Buğday Pazarındaki dükkanların ise Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 605 milyon kredi ve 2 milyar 500 milyon TL faiziyle birlikte 3 milyar TL'yi aşan bir maliyetle satın alınarak, ilginç koşullarda bu projenin ihale verildiği firmaya büyük bir para aktarıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. 

Eski YİMPAŞ’ı onarım maliyeti satış rakamından düşülmesi kaydıyla 256 milyon TL’ye satan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, burayı satın alanların 201 milyon TL maliyet çıkarması, satıştan önce de Büyükşehir Belediyesi'nin 45 milyon liralık harcama yaptığı iddiası nedeniyle, satışından elde edilen paranın, 256 milyon TL'nin sadece 8 milyon TL olması da bir başka skandal işlem olarak ortaya çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında açıklanan ve eski belediye yönetiminin en önemli projeleri olarak kamuoyuna lanse edilen Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı ile eski YİMPAŞ'taki akıl almaz işlemler ve rakamların yanı sıra arsa karşılığı Emniyet'e ait bazı inşaatların üstlenilmesi ile ilgili bilgiler şöyle:

"BUĞDAY VE ŞİRE PAZARI İLE İLGİLİ BİLGİLER..
1- Şire ve Buğday Pazarı yapım ihalesi" Arsa Devri Karşılığı İnşaat Yapım İşi" adı altında 16.02.2021 tarih ve 58, 59 nolu Meclis kararları ve 19.02.2021 tarih ve 356 sayılı Encümen Kararına istinaden ihaleye çıkılmıştır.

2- Bu ihale konusu Yaka Mahallesi sınırlarındaki Mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet parselden,

A) 240 ada 6,7,8,9 ve 10 nolu parseller BUĞDAY PAZARI yapımı için,
A-1) -240 ada 6 parsel: 4.970,27 m² 
-240 ada 7 parsel: 18.419,77 m²
-240 ada 8 parsel: 7.914,16 m²
-240 ada 9 parsel: 12.326,68 m²
-240 ada 10 parsel: 19.618,25 m²
= TOPLAM: 63.249,13 m²

B) 257 ada 22,23,24 ve 25 nolu parseller de ŞİRE PAZARI yapımı için ihaleye çıkılmıştır.
B-1)-257 ada 22 parsel: 6.589,42 m² 
-257 ada 24 parsel: 58.235,58 m²
- 257 ada 23 parsel: 48.070,53 m² 
257 ada 25 parsel: 29.185,57 m²
=TOPLAM: 142.081,10 m²
GENEL TOPLAM ALAN = 205.330,23 M²

3- İhale konusu 257 ada 24 nolu 58.235,58 m² yüzölçümlü parsel, 240 ada 6 nolu 4.970,27 m² yüzölçümlü parsel ve 240 ada 10 nolu 19.618,25 m² yüzölçümlü parseller üzerine yapılacak inşaatların Belediyemize bırakılması karşılığında diğer parsellerin yüklenici firmaya bırakılarak üzerinde yapılacak iş yeri dükkanların yapımı ve satışı yüklenici firma uhdesinde olacak şekilde ihaleye çıkılacaktır. (İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Taslağı)

4- İhale 23.03.2021 tarihinde yapılmış olup 19.02.2021 tarih ve 356 sayılı Encümen Kararına istinaden 257 ada 24 nolu 58.235,58 m² yüzölçümlü parsel, 240 ada 6 nolu 4.970,27 m² yüzölçümlü parsel ve 240 ada 10 nolu 19.618,25 m² yüzölçümlü parseller üzerine yapılacak inşaatların Belediyemize bırakılması karşılığında diğer parsellerin yüklenici firmaya bırakılarak üzerin de yapılacak iş yeri dükkanların yapımı ve satışı yüklenici firma uhdesinde olacak ve 31.000.000,00 TL yarıştırma bedeli ile yapılmış ve ihalede yüklenici firma olan MESTON Çevre ve İnşaat Anonim Şirketi 41.500.000,00 TL bedel teklif ederek ihale 23.03.2021 tarih ve 556 sayılı Encümen Kararına istinaden uhdesinde kalmıştır.

5- İhale Yüklenici Firma ile 16.04.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

6- İhale Yüklenicisi olan MESTON Çevre ve İnşaat A.Ş. alt yüklenici olarak İŞ-KAYA İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile 26.04.2021 tarihinde sözleşme yaparak, Belediyemiz ile yapılan sözleşme ve maddeleri korunarak ek bedel olarak 82.000.000,00 TL bedel karşılığında anlaşıldığı Belediyemize bildirilmiştir.

Şire Pazarı 257 Ada 24 Parselden Rezerv alanı olarak ifraz olan 9.501 m2 yüz ölçümlü alan kat karşılığı ihaleye çıkılarak 06.10.202 tarihinde 55 dükkan yapılıp 2 Dükkan ve 27 Adet yer altı depo dükkan belediyemizde kalma şartıyla ihale edilmiştir.

6-a) Alt yüklenici sözleşmesinin 5. maddenin son fıkrasına göre 31.12.2023 tarihine kadar bağımsız bölümlerde satışı yapılamayan işyerlerinin tamamı yüklenicinin isteği doğrultusunda Meston veya Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacaktır ibaresine göre Buğday Pazarı kompleksi içerisinde 91 adet dükkan alım talebi yapılmıştır.
1- İhale yüklenicisi MESTON A.Ş. ile Alt Yüklenici arasında yapılan Alt yüklenici sözleşmesinin 5. maddenin son fıkrasına göre 31.12.2023 tarihine kadar bağımsız bölümlerde satışı yapılamayan işyerlerinin tamamı yüklenicinin isteği doğrultusunda Meston veya Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacaktır ibaresine göre Buğday Pazarı kompleksi içerisinde 91 adet dükkan alım talebi yapılmasına istinaden,
2-14.07.2023 tarih ve 168 sayılı Büyükşehir Meclis kararına istinaden sözleşme koşullarına istinaden Buğday Pazarındaki işyeri bağımsız bölümlerin Belediyemiz tarafından alınmasına karar verilmiştir. 
3-Buğday Pazarındaki 91 adet işyeri bağımsız bölümün satın alınması için Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından gelen rayiç bedel tespit yazısı ve HALKBANKASI tarafından yapılan değerleme raporuna istinaden bedel tespitleri yapılmıştır.
4- İlk etap için, 08.08.2023 tarih ve 132 sayılı Encümen Kararına istinaden (69-22) 91 adet işyeri bağımsız bölüm KDV dahil (605.658.000,00 TL) bedel ile satın alınmıştır.

YENİ BUĞDAY PAZARI FİYATLANDIRMA HAKKINDA RAPOR
İlimiz, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesinde bulunan, 240 ada 9 ve 11 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan, 91 adet toplam 19.970 m² işyeri; Ağustos 2023 te Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ticaret ve Sanayi Odası, Emlak Komisyoncuları Odası ve Halkbank ta rafından düzenlenen ekspertiz raporlarına göre Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen 504.715.000,00 TL, %20 K.D.V ile birlikte toplam 605.658.000,00 TL bedelle satın alınmıştır. Satın alınan taşınmazların ortalama m³ bedeli 30.328,39 TL olarak tespit edilmiştir.

Bahse konu taşınmazların satın alınma tarihi üzerinden 8 ay geçmiş olup, TÜİK in açıkladığı enflasyon oranında (%32,53) güncelleme yaptığımız takdirde bahse konu taşınmazların alış bedeli bugün itibariyle 802.687.910,79 TL' ye tekabül etmektedir. (taşınmazların ortalama m³ bedeli 40.194,69 TL ye tekabül etmektedir.)

Söz konusu taşınmazların satın alınması için Mali Hizmetler Dairesi tarafından 650.000.000,00 TL bankadan Belediyemiz adına kredi çekilmiştir. Çekilen kredinin bugünkü faiz miktarı 2.547.750.735,00 TL'dir. (Değişken faiz oranlı kredi kullanılmıştır.) Satın alınan dükkanlar için ödenecek toplam miktar 605.658.000,00 + 2.547.750.735,00 TL = 3.153.408.735,00 TL dir.

Ayrıca Melid Şirketi (Büyükşehir Belediyesinin personel şirketi) 6 Adet 45.000.000,00TL ile dükkan almıştır.

YİMPAŞ BİNASI KİRALAMA VE SATIŞ SÜRECİ
Battalgazi İlçesi, Çamurlu mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 4648 ada 4 parsel numaralı üzerinde Eski Yimpaş Alış Veriş binası ve Arsasının 2886 sayılı Devlet İhale  Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ilk yıl irtifak hakkı bedeli olan 1.584.000,00TL (bir milyon beş yüz seksen dört bin-TL) (%70 indirimli) olarak 475.500,00 TL bedelle Çevre Şehircilik Bakanlığı(Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Büyükşehir Belediyemiz lehine irtifak hakkı tesis edilmiş olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Karan ile anılan taşınmaz 2886 devlet ihale kanununun 45. Maddesi gereğince açık tekilf usulü ile 1.585.000,00 TL muhammen bedel üzerinden, 30(otuz) ayı yapım, 27 yılı işletme olmak üzere, toplam 29 yıl 6 ay (yirmi dokuz yıl altı ay) süre ile yatırım ve işletme hakkının (kullanma izni) MT TEKİNALP GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketine verilmiştir. Buna istinaden ilgili firma tadilat işlemlerine başlanmıştır.

Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4648 ada 5 parsel nolu (1.339,00 m²) ve 4648 ada 6 parsel nolu (15.723,02 m²) Yimpaş binası ve arsanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişildiği Bakanlığı tarafından İl Müdürlüğüne gönderilen yazıya istinaden 30.000.000,00 TL bedel ile alınmasına ve alım işleminden sonra tekrardan satışının yapılması için 18.11.2022 tarih ve 536 sayılı Meclis karan alınmıştır.

18.11.2022 tarih ve 536 sayılı Meclis kararına istinaden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünden devir ve satın alma işlemleri yapılarak toplamda 27.589.078,13 TL bedel ile Yimpaş binası ve arsalarının satın alın işlemi gerçekleşmiştir.

Söz konusu parsellerin satış işlemi için 05.01.2023 tarih ve 7 nolu Encümen karan ile kiracılı olarak ve 23.12.2022 tarih ve 118114 saylı Fen İşleri Daire Başkanlığının "Yimpaş binası güçlendir me ve yapım işine ait maliyet tespiti raporunda belirtilen 201.686.225,53 TL bedelin satıştan sonra kiracıya ödenmek koşuluyla toplamda 256.235.111,00 TL muhammen bedel ile %25 peşin kalan bedelin ise 6 şar aylık zaman aralıkların da 4 eşit taksitte ödenmek şartı ile ihaleye çıkarılmıştır.

31.01.2023 tarih ve 57, 58 sayılı Encümen kararlan ile ihale toplamda = 256.375.000,00 TL teklif bedeli ile yüklenici firma olan MT Tekinalp Gayrimenkul İnşaat San. Tic. A.Ş. uhdesinde kalmıştır. 

İhale yükümlüsü MT Tekinalp Gayrimenkul İnşaat San. Tic. A.Ş. ye ihale bedeli olan 256.000.000,00 TL bedel %25 peşin kalan bedelin ise 6'şar aylık zaman aralıklarında 4 eşit taksit tahakkuk edilmiş ve 23.12.2022 tarih ve 118114 saylı Fen İşleri Daire Başkanlığının Yimpaş binası güçlendirme ve yapım işine ait maliyet tespiti" raporunda belirtilen 201.686.225,53 TL tadilat bedelinin mahsup işlemi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup  256.375.000,00 TL-201.686.225,53 TL 54.688.774,47 TL bedel ödemesi firma tarafından taksitlerle yapılmaktadır.

Bahse konu arsalar ve bina için
= 27.589.078,13 TL satın alınan
14.450.845,80 TL Fen İşleri Güçlendirme
3.936.600,00 TL otopark bedeli
45.976.523,93 TL Maliyet

Maliyet Bedeli 45.976.523,93 TL Maliyet
Kiracının Tadilat Bedeli 201.686.225,53 TL Tadilat Bedeli
TOPLAM 247.662.749,46 TL
İhale Satış Bedeli = 256.375.000,00 TL
KALAN = 8.712.250,54 TL

ARSA KARŞILIĞI POLİSEVİ VE POLİS KARAKOLU İNŞAATI YAPIM SÜRECİ
-Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca alınan 15.03.2022 tarih ve 140 saya Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Karanına istinaden; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile arsa karşılığı inşaat işlemleri ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Emniyet Müdürlüğü arasında 27/04/2022 tarihinde arsa karşılığı inşaat Protokolü imzalanmıştır. Bu protokole göre; mülkiyetleri Hazineye ait, Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Yalınca Mahallesinde bulunan 166 ada 4 parsel numaralı 34.098,60 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 166 ada 6 parsel numaralı 5.171,79 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Battalgazi İlçesi, Yenihamam mahallesi 132 ada 100 parsel numaralı 1.085,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Eski Asayiş Şube Müdürlüğü binası ve arsası) Büyükşehir Belediyemize devri karşılığında; Belediyemiz tarafından mülkiyetleri Hazineye ait Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesinde bulunan 5580 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Sümer Polis Merkez Amirliği Hizmet Binası ile Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesinde bulunan 3037 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ise Polisevi Hizmet Binasının yapılması hüküm altına alınmıştır.

-Malatya Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Belediyemize devredilecek taşınmazlar için 53.505.187,23 TL olarak değer tespiti yapılmış (Yakınca mahallesi 166 ada 4 parsel numaralı, üzerinde lojman bulunan taşınmaz için 39.415.108,01 TL, 166 ada 6 parsel numaralı üzerinde Polis Kantini bulunan taşınmaz için 9.583.619,08 TL ile Yenihamam mahallesi 132 ada 100 parsel numaralı üzerinde eski asayiş karakolu bulunan taşınmaz için 4.506.460,14 TL) ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İller Bankası aracığıyla temin edilen 53.505.187,23 TL’lik teminat mektubu düzenlenerek Belediyemiz adına Hazine tarafından tapu devri gerçekleştirilmiştir.

-Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığınca Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 166 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ile 166 ada 6 parsel numaralı taşınmazlar için Kıymet Takdir Komisyon Raporu düzenlenmiş olup, buna göre 166 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için 85.246.500,00 TL 166 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için 32.582.277,00 TL değer tespiti yapılmıştır. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2022 tarihli ve 351 sayılı kararına istinaden; mülkiyetleri Hazineye ait, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesinde bulunan 5580 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine 10.112.985,03 TL yaklaşık maliyetli Sümer Polis Merkez Amirliği Hizmet Binası yapımı ile Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesinde bulunan 3037 parsel numaralı taşınmaz üzerine ise 107.116.299,57 TL yaklaşık maliyetli Polisevi Hizmet Binasının yapımı karşılığında arsa verilmesini kapsayan satış işlemine esas arsa karşılığı inşaat işinin ihalesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36, Maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilmiştir.

-Buna göre; yaklaşık maliyeti topları 117.229.284,6 TL olan karakol ve polisevi binasının yapımına karşılık; mülkiyetleri Hazineden Belediyemize geçen, toplam değeri 117.828.777,00 TL olarak belirlenen Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 166 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ile 166 ada 6 parsel numaralı taşınmaz ve 1.000.000.00 TL bedel Belediyemize verilmek suretiyle ihaleye iştirak eden Enkaya İnşaat Nakdiye Turizm Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiştir.

-Bahse konu yapım işlerine karşılık mülkiyetleri Hazineden Belediyemize devredilen; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesinde bulunan 166 ada 4 parsel numaralı 34.098,60 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 166 ada 6 parsel numaralı 5,171,79 m2 yüzölçümlü taşınmaz yapılan ihale sonucunda firmaya verilmiş, Battalgazi ilçesi, Yenihamam mahallesi 132 ada 100 parsel numaralı 1.085,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Eski Asayiş Şube Müdürlüğü binası ve arsası) mülkiyeti Belediyemizde kalmıştır. Sümer Polis Karakolu yapımı tamamlanmış, Polisevi yapımı ise devam etmektedir."

malatyayenises.com

malatyagazete.com

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Çok okunanlar