SON DAKİKA

“Toprağım, beri gel, yavaş gel, yavaş gel!”

“Toprağım, beri gel, yavaş gel, yavaş gel!”
A- A+

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Genel Kurulundaki 2023 yılı bütçe görüşmelerini yapıldığı oturumda Sivas-Gürün’lü olan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz kürsüde konuşurken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, önce Boyraz’a laf atılmamasını istedi, sonra Boyraz’ın konuşmaları için, “Toprağım, beri gel, yavaş gel, yavaş gel!” sözünü kullandı. 

TBMM Genel Kurulu’nda 14 Aralık 2022 tarihli oturumda 2023 yılı bütçe görüşmelerinin Meclis Tutanağına Sivas-Gürünlü AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasındaki diyaloglar ve diğer milletvekillerinin yansıyan konuşmaları şu şekilde:

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Şimdi, burada zaman kaybetmeyeyim, farkı bir formata geçeyim. Bu coğrafyanın, Türkiye coğrafyasının kadim bir geleneği var.

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) – Cumhurbaşkanı bizim için sipariş de vermiyormuş zaten!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Gülizar Başkan, lütfen laf atma, yılda bir kürsüye çıkıyor(!)

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Türkiye coğrafyasında, kültür havzasında şiirler, ağıtlar ve…

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, huzur içinde çalışıyorduk.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Laf atmasınlar Sayın Başkan Osman babaya, ayıptır, yılda bir çıkıyor kürsüye(!)

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Bu coğrafyanın şiirleri var, bu coğrafyanın ağıtları var, mersiyeleri var. Anadolu insanı duygularını, düşüncelerini, sevdasını, aşkını şiirlere dökmüş ve dökülen bu şiirlerde aslında o günün yaşandığı tarihe ait de size birtakım izler bırakıyor, o dönemde yaşanmışlıklardan -her anlamda, yoksulluktan, ekonomiden, sosyal, kültürel anlamda- sizlere birtakım mesaj veriyor. Tabii, bu arada bunlardan birkaç tanesini paylaşacağım ve bu paylaştığımızla, şiirlerle otuz yıl, kırk yıl önceki Türkiye'yi de kıyaslayabilirsiniz.

“Ben Anadolu’yum...

Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç...

Şükrederek kalktığım sofralarımda

Ya soğan ekmek olur, yahut bulamaç.

Hastalarım ölüm yataklarında

Ne doktor yüzü gördüm, ne ilaç.

En gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti

Üç beş adım ötesinde toprağım vardı kıraç.”

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Şimdi artık soğan ekmeği de bulamıyor millet, muhtaç.

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Bu şiiri okuduğunuz zaman Anadolu coğrafyasının o tarihteki yoksulluğunu, çaresizliğini, imkânsızlığını görürsünüz ve bunlar dizelerle dökülmüştür. Bugün de yapılan bu 21’inci bütçe…

CAVİT ARI (Antalya) – Şimdi de farklı değil, şimdi de aynı. Ekilemiyor, dikilemiyor; şu an toprakların çoğunluğu boş. Hastanelerde kuyrukta insanlar. Aynı durumda şu an.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Şimdi de sizin yüzünüzden yoksulluk çekiyor.

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Müsaade ederseniz, bir hatip şiirle konuşuyor; sesinizi değil, sözünüzü yükseltin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

CAVİT ARI (Antalya) – Aynı, aynı; şu an değişen bir şey yok, aynı.

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Sözünüzü yükseltin ki yapraklara ses değil… Biraz sakin olun, dinleyin lütfen.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Arkadaşlar, lütfen laf atmayın!

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Veli Ağbaba, siz de oturun.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Osman Bey yılda bir kürsüye çıkıyor, bırakın konuşsun!

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Efendim, kürsüye çıkıp çıkmadığımı araştırırsınız, bakarsınız.

Bu şiir şunu ifade ediyor: O dönemde yaşananları.

CAVİT ARI (Antalya) – Bugünü anlatıyor, bugünü; bugünü anlatıyor.

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – İşte, neyi yapıyor 21’inci bütçe?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Benim hemşehrime karışmayın!

BAŞKAN – Sayın Arı, Sayın Ağbaba…

OSMAN BOYRAZ (Devamla) –  Bu geri kalmışlığı, bu yoksulluğu, bu çaresizliği ortadan kaldıran bütçenin ta kendisidir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) – Hadi be! Hadi oradan!

CAVİT ARI (Antalya) – Bugünü anlatıyor o şiir, bugünü. Kıraç topraklar bugün ülkenin her tarafında maalesef, sayenizde!

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Ve siz bilirsiniz, 1960’ta İşgücü Anlaşması yapılıp da bu toprağın insanları Anadolu'dan diyar yerlere, yâd ellere doğru Sirkeci'den giderken hikâyelerini bilirsiniz.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Toprağım, beri gel, yavaş gel, yavaş gel!

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – “Sirkeci'den tren gider,

Varım yoğum törem gider,

Tuna bizden utanır, biz Tuna'dan,

Aldırma be Tuna'm, aldırma

Yiğit çıplak doğar anadan.”

Bu şiirin hikâyesini lütfen araştırın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Şimdi genç kalmadı Osman Bey, genç kalmadı; Ağrı’da, Malatya’da, Diyarbakır’da genç kalmadı; Kanada’ya gidiyor, İngiltere’ye gidiyor, Fransa’ya gidiyor.

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Bu şiir niçin yazılmıştır biliyor musunuz? Anadolu coğrafyasında gariban Anadolu insanı bir semte muhtaç olduğunda dilini bilmediği, dinini bilmediği o yad ellere doğru yolculuğa başladığında…

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Doğru, şimdi de yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, sizin yüzünüzden!

BAŞKAN – Sayın Köksal…

OSMAN BOYRAZ (Devamla) - …geride anıları, babaları, yârları, sevdikleri bırakılmış ve tahta bavullarla birlikte yolculuk yapmışlardı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) – Şimdi de gidiyorlar, şimdi de gidiyorlar; üstelik kaçak gitmek zorunda kalıyorlar! Sizin yarattığınız ülkeden dolayı kaçak gidiyorlar!

BAŞKAN – Sayın Karaca…

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – İşte, bu bütçe, bir daha Anadolu evlatları oralara gitmesin diye yapılan bütçedir bu bütçe. (AK PARTİ sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Ya, bak, Osman Bey, Gürün’deki gençler İngiltere’ye gidiyor ya, Allah’tan kork ya!

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Ya, bütün gençler yurt dışına gitmeye çalışıyor sizin yüzünüzden!

BAŞKAN – Sayın Ağbaba… Sayın Köksal…

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Bu bütçe nedir biliyor musunuz, bu bütçe? Yemen ellerine gidip de dönmeyen “Kara haber gelmiş meğer babana/ ‘Kurban olsun’ demiş oğul vatana/ Şehre şivan düştü, acısı bana/ Dön gel ağam, dön gel; dayanamirem/ Uyku, gaflet bastı; uyuyamirem/ Ağam, öldüğüne inanamirem” diyen Bayburtlu Senem’in ağıtı bir daha bu coğrafyada yaşanmasın diye -Millî Savunmada bütçeyi hazırlayıp- işte, bunları ortadan kaldıran bir bütçedir bu bütçe. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – O, Yemen.

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Bakın, zaman daraldı, söyleyecek çok şey var.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Yemen, Yemen o!

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Ben de yazıyordum.

VELİ AĞBABA (Malatya) – O, Yemen!

SÜLEYMAN KARAMAN (Erzincan) – Bize anlat.

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Şimdi de iktidarı eleştireceğim, müsaade et, iktidarı da eleştireceğim.

Değerli Başkanım, ben 1993’te Sivas’tan İstanbul’a trenle gelirken yirmi altı, yirmi yedi saat sürerdi. Tren yolculuklarının hepimizin hatıralarında önemli yerleri vardır; sevdalar vardır, aşk vardır, özlem vardır, hasret vardır. Bindiğimde trene, gün ağarırken tarlalardan, koyaklardan, derelerden, tepelerden geçerken hüzünlenirdim, kederlenirdim. Bakardım, böyle, eli nasırlı teyzeleri; helal parasını kazanmak için alnında böyle bulgur bulgur terleyen amcaları gördüğümde ben de hüzünlenirdim, yazardım.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bu, harita mühendisi mi, şair mi?

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – “Kara bir tren, upuzun yol savurur uzaklara/ Vagonlarda yalnızlık, vagonlarda kömür kokusu/ Sallanır beyaz mendiller, dona kalır göz bebeklerinde/ Geride analar analar, babalar, yar bırakılır boynu bükük.”

VELİ AĞBABA (Malatya) – Vallahi, Osman, güzel yazıyormuşsun!

OSMAN BOYRAZ (Devamla) – Böyle şiir yazıyordum ama bütün sebebi bu AK PARTİ ortadan kaldırdı; öyle hizmetler yaptı ki her yere bir saatte ulaşabiliyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Dolayısıyla belki bu coğrafyadan bir Âşık Veysel çıkacaktı ama önünü kestiniz efendim, bu da size bir itirazım olsun diyorum.

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Çok okunanlar