SON DAKİKA

Yeşilyurt bölgesinde yeni imar notu ve yerinde dönüşüm kuralları kabul edildi

Yeşilyurt bölgesinde yeni imar notu ve yerinde dönüşüm kuralları kabul edildi
A- A+

Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde 7 ayrı mahalledeki 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına yeni imar notu eklenmesini kabul ederken, 6 Şubat Depremleri Sonrası Yerinde Dönüşüm Süreçlerinin Desteklenmesi Yönünde ki Plan Hükümlerini görüşerek kabul etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, “Türkiye’de hiçbir belediyemizin, iktidar ve muhalefet ayırmıyorum, hepsi bizim belediyemiz, maalesef mali tabloları yönetilebilir değil. Ama biz bunu bu dönem Yeşilyurt’ta başaracağız.”  dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı da  önemli imar konularına ilişkin kararlar alındı. 

-“Yeşilyurt’ta bu dönem farklı olacak”

Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde, “Yeşilyurt Belediyesinin 2023 mali yılı gelir bütçesi; 1.187.421.000,00 TL olup yılı içerisinde devreden gelirle birlikte 1.099.693.478,81 TL gelir tahakkuk etmiştir. Bundan 894.347.709,14 TL tahsil edilmiştir. Toplam ödenek 1.187.421.000,00 TL, gerçek bütçe gideri 1.066. 649.149. 72 TL.” şeklindeki 2023 Mali Yılı Kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeşilyurt belediye Meclisi’nde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Mollakasım Mahallesindeki 110 tanesi parsel ile birlikte Cafana Mahallesinde 1., Duranlar Mahallesinde 1 ve Samanköy Mahallesinde 2 olmak üzere toplam 114 adet parselin satışı için Encümene yetki verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Hacı Abdi Mahallesinde ve Yeşiltepe’de bulunan park alanlarına Aile Sağlık Merkezi yapılması için 10 yıl süreyle Sağlık İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak verilmesi teklifi de oy çokluğu ile kabul edildi. 

Arsa satışları ile ilgili maddenin görüşülmesi esnasında CHP Grubu adına Hurşit Kuşçu, belediyenin borcunun açıklanması ile ilgili talebi üzerine Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, “Belediyelerin borç durumuna gelince, size yazılı olarak bu konuda size cevap vereceğiz. Malumunuz Türkiye’de hangi belediyenin mali durumu iyiki, sadece bizim belediyemize özgü bir durum değil. Malatya büyükşehir Belediyesinin borcu açıklandı, Trükiye7de bir çok belediyenin mali durumu açıklandı. Türkiye’de ‘Mali açıdan çok iyiyim, sağa sola borç verebilirim’ diyebilecek bir belediye yok gibi. Zannediyorum, Gaziantep -Şahinbey belediyesi her halde bunun dışında gibi. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Belediyelerin mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının etkin ve verimli yönetilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu dönem farklı bir dönem olacak. Bundan dolayı emin olunuz. Biz dönem ortak akıl ve istişare ile yöneteceğiz. Bunu da zaman içinde hep birlikte müşahede edeceğiz. Türkiye’de hiçbir belediyemizin, iktidar ve muhalefet ayırmıyorum, hepsi bizim belediyemiz, maalesef mali tabloları yönetilebilir değil. Ama biz bunu bu dönem Yeşilyurt’ta başaracağız.”  dedi. 

-1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına eklenen yeni imar notu

Karagöz Mahallesi 6. Etap, Cemal Gürsel 7. Etap, Aşağıbağlar Mahallesi 8. Etap, Tecde ve Çilesiz Mahalleleri 9. Etap, Bostanbaşı 13. Etap, Bostanbaşı 14. Etap  1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına şu imar notunun eklenmesi oy birliği ile kabul edildi; 

“-Maksimum bina yüksekliği 22.50 metre (zemin+6) (yençok:22.50)'yi geçemez. 

-İmar planında TAKS'ın 0.40'dan az olduğu ayrık ve blok nizam (2 kat üzeri) olan alanlarda maksimum TAKS:0.40 olarak uygulanacaktır. Ancak çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde TAKS %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılacaktır. İmar planında TAKS'ın 0.40'dan az olduğu ayrık ve blok nizam (2 kat üzeri) olan alanlarda zemin katta bina izdüşümü dışında yapı yapılamaz. (7452 sayılı yasa kapsamında yerinde dönüşüm yapılacak parsellerde bu şart aranmayacak olup bina ön cephelerinde bina izdüşümüne uymak zorunludur)” 

-Yerinde Dönüşüm Başvurularında Uyulması Gereken Kurallar

Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde “6 Şubat Depremleri Sonrası Yerinde Dönüşüm Süreçlerinin Desteklenmesi Yönünde ki Plan Hükümlerine” ilişkin imar komisyonu kararı oy birliği ile kabul edildi. 

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yerinde Dönüşüm Yapılan başvurularda uyulması gereken  imar kuralları şu şekildi:  

“1-Uygulama sonrası yeni yapılacak yapı için emsal hesabında, ilgililerce önceden yapılan kamu ortaklık payı hibeleri ve yıkılan yapı yoğunluklarının mücbir hal kapsamında, mevcut yapı ruhsatındaki toplam inşaat alanını aşmamak kaydıyla bir kereye mahsus tekrar kullandırılması ve yeni durumda ifraz işlemlerinin ilgililerin arsa payı oranı üzerinden yapılması, ifraz yapılması mümkün olmayan yapı ruhsatı başvurularında da emsal hesabının arsa payı üzerinden değerlendirilmesi . (Mahkeme kararı ile yapı ruhsatı iptal edilen yapılar hariç)

2-Bina yüksekliği 22.50m ve daha az yüksekliğe sahip olan, yapı kullanma izin belgesi almış ve birden fazla yapı bulunan parsellerde ilgililerce ifraz edilmeksizin yapı ruhsat başvurularında idarece yapılara ait deprem öncesi vaziyet planına ve eski yapı kütlesinin dışına çıkmamış olmak kaydı ile yapılan başvurularda sadece başvuruya konu yapı maliklerinin muvafakati ile işlem tesis edilecektir.

3- Daha önce ek meclis kararları ve encümen kararları doğrultusunda ek kat alan yapılarda; Yıkılan Yapı için İdare tarafından deprem öncesinde tanzim edilen Yapı Ruhsatının eki projelerde verilmiş toplam inşaat hakkının müktesep hakkı olduğu, Kırmızı Kot altında kalan inşaat hakkı hariç olmak üzere zemin üstü (zemin dahil) tüm yapı emsal alanının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-201 8) ile Belediyemizce alınan ilave kararlara uygun statik tasarımlarının yapılmış olması halinde mücbir hal kapsamında tekrar kullandırılması. Bu durumda meri plan kapsamında yapı yoğunluğunu kullanamayan taşınmazlarda; Yapı Yüksekliği Yençok 22,50 metreyi geçmemek, çekme mesafelerine uymak, Taban alanı; çekme mesafeleri belirlendikten sonra, bitişik nizamlar hariç parseldeki mevcut ruhsatlı yapının, yapı ruhsatı ve eki mimari projesi üzerinden yürürlükteki İmar yönetmeliğine göre hesaplanan taban alanı ve hiçbir şekilde parsel alanının %60’nı aşmamak koşuluyla ilave bir kat yapılabilir.(Emsal hesabı yürürlükteki yönetmeliğe göre hesaplanacaktır.) 

4-Ayrık ve Blok yapı nizamlı yapı adalarında parsel maliklerinin talep etmesi halinde  Taban Alan Katsayısı oranını geçmeyecek ve 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen cephe uzunluklarının aşması halinde uygun dilatasyon ile ayrılması Mimari estetik komisyonun uygun görüşü alındıktan sonra bitişik (kütle şeklinde) yapılar yapılabilir.

5-Uygulama İmar Planında ayrık ve blok nizam olan yerlerde halihazırda bitişik nizam yapılaşmanın oluştuğu durumlarda Taks/Kaks değerlerine ve planda gösterilen esaslara uyulması kaydıyla bahçe mesafelerinin mevcut yapılaşmaya göre düzenlenmesi.

6-Binalar, planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamında yoldan ya da tabii zeminden kotlandırılabilir. Ancak, ada bazlı uygulamalarda ±0.00 kotu, yapı kitlesinin köşe kotları ortalamasıdır. Adanın bir bütün olarak projelendirilmesi ve yol kotu tutanağı düzenlenmesi halinde yapılar yoldan, yapıların oturacağı tabii zemin ortalamasından veya ada içerisinde oluşturulacak servis yollarından ve T2 alanlarında parsel içinden oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir. Su basman kotu +0.00 kotu ile +1.20 metre kotu arasında inşa edilebilir.

7-Binalar, planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamında yoldan ya da tabii zeminden kotlandırılabilir. Ancak, ada bazlı veya büyük parsellerde site seklindeki yapılaşmalarda; site içi servis yollarının vaziyet planına göre düzenlenmesi halinde yapılar imar yolundan, yapıların oturacağı tabi zemin ortalamasından veya parsel içerisinde oluşturulacak servis yollarından ve T2 (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) alanlarında parsel içinden oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir.”

- Cevatpaşa ve Karakavak Mahallelerini kapsayan plana yapılan itirazlar red edildi 

Toplantıda Cevatpaşa ve Karakavak Mahallelerini kapsayan alanda yapılan ve askıda olan 23. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama ve İmar Planına yapılan itirazlara ilişkin olarak İmar Komisyonu tarafından verilen red kararlarına ilişkin raporda okunarak oy birliği ile kabul edildi. 

Bazı imar konuuları ise komisyona havale edildi.

malatyayenises.com

malatyagazete.com

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Çok okunanlar